Todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de As Pontes han aprobado por unanimidad, durante un pleno extraordinario, solicitar a la Xunta de Galicia la creación y convocatoria, de forma inmediata y urgente, de una Comisión, integrada por la administración autonómica, el Ayuntamiento de As Pontes y las organizaciones sindicales, para el seguimiento de los proyectos industriales que se encuentran en tramitación.

El alcalde de das Pontes ha señalado que “todos os proxectos están en tramitación administrativa pero descoñecemos o detalles da mesma, o que si sabemos é que todos os proxectos están en risco pola tramitación administrativa e nos gustaría implicación política para que un trámite que pode levar un ano nestes casos poida reducirse a seis meses para que, deste xeito, os proxectos se poidan facer realidade o antes posible. Sabemos que non é sempre doado pero os prazos son fundamentais para que os proxectos sexan canto antes realidade na nosa vila”

González Formoso también ha mostrado su preocupación “polo inicio do expediente de declaración BIC da cheminea das Pontes. A todos os ponteses e pontesas gustaríanos conservar a cheminea pero nesa área hai xa un polígono industrial “de facto” que, con poucas modificacións, permitiríanos dispoñer de medio millón de metros cadrados para a instalación de novos proxectos industriais e está absolutamente en risco. A declaración como BIC significa que a cheminea vai ter unha área de cautela na que non vai ser posible crear novas empresas. Nós imos pelexar con todas as forzas para que o expediente non avance por que iso significaría anular o futuro das Pontes e ter un ben de interese cultural do que ninguén se vai facer cargo polos seus altísimos custes de mantemento e seguridade.”

Asimismo, el pleno del Ayuntamiento de As Pontes ha acordado solicitar al gobierno del Estado y la Red Eléctrica una reunión para revisar la capacidad del nudo de evacuación del municipio. En ese sentido, el alcalde de As Pontes, ha resaltado que “o Instituto de Transición creou unha gran expectativa, afirmando que ía haber un nó de transición. O procedemento era completamente acertado, establecendo que terían prioridade de acceso ao nó aqueles proxectos industriais que fosen xeradores de postos de traballo en municipios nos que peche unha central térmica pero a quen ten a competencia de supervisar e xestionar a rede eléctrica nacional cando se lle consulta sobre o nó de As Pontes, aplicando criterios técnicos imparciais, establece que non ten capacidade.”

“Esa é a fotografía administrativa oficial. Agora a política ten que funcionar, non para pasar por riba do persoal técnico nin da normativa actual senón para solicitarlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que impulse, se así o estima a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, a rebaixa das garantías que supón a determinación dos criterios técnicos de potencia, de curtocircuíto, de criterio estático e dinámico nos nós de transición. Hai que pelexar pola revisión dos criterios técnicos por parte de Rede Eléctrica” añadió el regidor

Por otra parte, se ha acordado la creación de una Comisión Especial de Transición Justa para abordar la situación administrativa del proyecto de desmantelamiento de la central térmica, el concurso de Transición así como los proyectos industriales confeccionados para As Pontes

 

GALICIA ÁRTABRA DIGITAL