Concello das Pontes ven de iniciar as obras de renovación de servizos públicos e os pavimentos na rúa Cabanas, un proxecto, financiado a través do POS 2022 da Deputación da Coruña, cun orzamento de 195.452 euros, á empresa local TYC CANOSA, S.L.

Esta actuación permitirá a execución dunha nova rede de recollida de augas pluviais separativa, nas dúas marxes da rúa. Unha rede que irá dotada dos correspondentes sumidoiros, con arquetas de recollida de acometidas das vivendas, e que ten como obxectivo prioritario o control do aporte de augas limpas ao sistema de depuración municipal. A actuación tamén contempla a execución dunha nova canalización para a iluminación pública, ao longo de toda a beirarrúa dereita, e a substitución da canalización de alimentación desde o cadro xeral a toda a zona para iluminación e comunicación.

Así mesmo procederase á renovación das beirarrúas, apostando pola eliminación das barreiras arquitectónicas.O pavimento do viario, previa limpeza e rego de imprimación, reforzarase mediante unha capa nova de rodadura de mistura en quente. As obras completaranse coa instalación de mobiliario urbano; bancos, papeleiras e xardineiras, realizadas en madeira de elondo, vernizado especial e accesorios de aceiro inoxidable. Os traballos rematarán coa reposición da sinalización viaria.

 

LA VOZ DE GALICIA